Prowadzenie równoległe

Background Image

Dwa typy linii prowadzenia

Prowadzenie po prostej lub krzywej

Agropilot daje do dyspozycji dwa typy prowadzenia równoległego. W zależności od potrzeb i kształtu pola możemy wyznaczyć standardowe - proste linie przejazdów lub też krzywe jeżeli wymaga tego od nas kształt pola. Prowadzenie po krzywej umożliwia maksymalne zminimalizowanie klinów które powstają na polach o nierównych kształtach.

Prowadzenie równoległe linia prosta AB
Prowadzenie równoległe linia krzywa AB
Punkt A
Wyznaczanie linii AB

Wyznaczenie linii prowadzenia rozpoczynamy każdorazowo od określenia punktu A wybierając go z menu po lewej stronie.

Project Image
Punkt B
Punkt B

Po przejechaniu na koniec pola wyznaczamy punkt B naciskając odpowiednią ikonę w menu po lewej stronie. Od tego momentu na ekranie wyrysowane zostaną linie prowadzenia oraz pojawi się system na górze ekranu pokazujący w jaki sposób należy kierować pojazd oraz nasze odchylenie względem linii. Każdorazowe zbyt duże odchylenie od linii prowadzenia sygnalizowane jest na systemie prowadzenie czerwonymi lampkami oraz sygnałem dzwiękowym dzięki czemu możemy natychmiast skorygować swoją pozycję.

Project Image
Punkt AB AUTO
AB AUTO

Alternatywnie do wyznaczania ręcznego punktów, możemy skorzystać z automatycznego wyznaczenia linii prostej. W tym celu wystarczy na początku pola nacisnąć przycisk AB AUTO, następnie przejechać 50 metrów a linia prosta AB zostanie automatycznie utworzona.

Background Image
Background Image

Wirtualna belka

Ułatwia ręczne sterowanie sekcjami

Zobacz
Background Image

Pomiar powierzchni

Dane na temat aktualnie obrobionej powierzchni oraz powierzchni całkowitej pola

Zobacz
Background Image

System kompensacji terenu Agropilot IMU

Dokładne prowadzenie nawet w trudnym terenie

Zobacz