Agropilot - ustawienia wymiarów

Ustawienia

Wprowadzanie szerokości i odległości dotyczących maszyny oraz wymiarów branych pod uwagę przy oznaczaniu granic pola.

Wymiar A
Wymiar A

Odległość w metrach od anteny GPS do sekcji roboczej maszyny np. dyszy opryskiwacza czy tarcz rozsiewacza.

Wymiar B
Wymiar B

Szerokość robocza maszyny w metrach np. długość belki opryskiwacza czy zasięg tarcz rozsiewacza.

Wymiar C
Wymiar C

Odległość od podłoża do miejsca zamontowania anteny GPS wyrażona w metrach.

Agropilot - wirtualna belka opryskiwacza

Sekcje robocze

Ustawienia sekcji roboczych - wirtualna belka opryskiwacza

Punkt A
Ilość sekcji

Ilość sekcji na które ma być podzielona belka.

Punkt B
Dopuszczalna nakładka

Procent nakładki dla sekcji po przekroczeniu którego ma zostać oznaczona na czerwono - do wyłączenia.

Agropilot - wyznaczanie granic pola
Wirtualna belka

Podczas wykonywania zabiegów z włączoną funkcją wirtualnej belki Agropilot informuje nas o konieczności wyłączenia lub włączenia danej sekcji poprzez wyraźne oznaczenie jej kolorem czerwonym lub zielonym.

Wirtualna belka Agropilot

Wirtualna belka

Ułatwia ręczne sterowanie sekcjami

Zobacz
Agropilot - prowadzenie równoległe

Prowadzenie równoległe

Prowadzenie po linii prostej lub krzywej

Wymiar A
Prosta AB

Odległość w metrach od anteny GPS do sekcji roboczej maszyny np. dyszy opryskiwacza czy tarcz rozsiewacza.

Wymiar B
Krzywa AB

Szerokość robocza maszyny w metrach np. długość belki opryskiwacza czy zasięg tarcz rozsiewacza.

Agropilot - prowadzenie równoległe - linia AB

Linia prosta

Wyznaczanie linii prostych prowadzenia AB.

Punkt A
Punkt A

Wyznaczanie linii AB rozpoczyna się od oznaczenia punktu A. Po jego wybraniu i przejechaniu minimalnie kilku metrów możesz przejść do oznaczenia punktu B.

Punkt B
Punkt B

Po wciśnięciu punktu B zostanie wyrysowana linia prosta przecinająca te dwa punkty, oraz pozostałe linie równoległe w odpowiedniej odległości dopasowanej do ustawień szerokości maszyny jakie zostały wprowadzone wcześniej. Od tego moment widoczny jest także na górze ekranu pasek w którym zapalające się kółka określają jak daleko jesteś od linii oraz z której jej strony.

Agropilot - wyznaczanie granic pola
Linia krzywa

Tryb prowadzenia równoległego po linii krzywej wykorzystywane jest do prowadzenia maszyny na polach o nieregularnych kształtach.

Background Image

Prowadzenie równoległe

Już nigdy nie opuścisz żadnego miejsca na polu, a nakładki ograniczysz do minimum!

Zobacz
Agropilot - prowadzenie równoległe - pokrycie

Pokrycie

Wyrysowywanie pokrycia oraz oznaczenie w wyraźny sposób nakładek i miejsc ominiętych.

Start
Start

Po naciśnięciu przycisku rozpoczyna się wyrysowywanie pokrycia na mapie. Cały czas obliczana jest również powierzchnia obrobiona wyświetlana po prawej stronie ekranu.

Stop
Stop

Zatrzymanie rysowania pokrycia. Używane np. na u-wrociach kiedy podpięta maszyna nie pracuje.

Background Image

Pomiar powierzchni

Dane na temat aktualnie obrobionej powierzchni oraz powierzchni całkowitej pola

Zobacz
Agropilot - oznaczanie miejsc na polu

Oznaczanie miejsc

Przycisk oznacz miejsce
Miejsce

Po naciśnięciu tego przycisku na mapie w aktualnej pozycji pozostawiony zostanie czerwony słupek. Możemy w ten sposób oznaczać kamienie, studzienki czy inne miejsca do których położenie chcemy znać w przyszłości.

Agropilot - widok roboczy 2D/3D

Widoki

Przycisk widoku
2D / 3D

Naciskając ten przycisk mamy możliwość zmiany widoku roboczego. Do wyboru jest 2D - tzw. z lotu ptaka, lub 3D - trójwymiarowy/perspektywiczny.

Chciałbyś przetestować Agropilota w swoim gospodarstwie?

Zamów prezentację i sprawdź możliwości Agropilota u siebie. Wypełnij formularz a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.

Zamów prezentację
Agropilot