Pomiar powierzchni


Cały czas na ekranie można zobaczyć powierzchnię całkowitą pola oraz aktualnie obrobioną.

Funkcje pomiaru powierzchni pozwalają na wyznaczenie granic pola i obliczenie areału za pomocą jednego przycisku po objechaniu pola dookoła wzdłuż granic. W trakcie pracy cały czas mamy również wgląd w aktualnie obrobioną powierzchnię.

Pomiar powierzchni pola Agropilot

Pomiar powierzchni jednym przyciskiem

Aby oznaczyć granicę pola i obliczyć jego powierzchnię musimy rozpocząć pracę od objechania jego dookoła.

Pomiar powierzchni pola
A
Pomiar powierzchni i oznaczenie pola

Następnie naciskamy przycisk pomiaru i Agropilot oznaczy granice i wyliczy powierzchnię.

Ustawienia sekcji roboczych
A
Powierzchnia całkowita
B
Powierzchnia obrobiona
Background Image
Background Image

Prowadzenie równoległe

Już nigdy nie opuścisz żadnego miejsca na polu, a nakładki obraniczysz do minimum!

Zobacz
Background Image

Wirtualna belka

Ułatwia ręczne sterowanie sekcjami

Zobacz
Background Image

System kompensacji terenu Agropilot IMU

Dokładne prowadzenie nawet w trudnym terenie

Zobacz